Menu Đóng
21/03/2017

Kết quả giải thưởng Botan Prize trong cuộc thi cá Koi All Japan Young Koi Show 2017

Giải thưởng Botan Prize dành cho những chú cá Koi đẹp nhất trong các dòng Hi Utsuri/Ki Utsuri, Shusui, Asagi, Bekko, Hikariutsuri, Hikarimuji và Muji Mono variety classes trong cuộc thi All Japan Young Koi Show kì này. Luna Koi sẽ cập nhật sớm nhất các tin tức về giải đấu All Japan Young Koi Show trong thời gian sắp tới.

Best in Botan, Shusui, 63bu
Best in Botan,
Shusui,
63bu

 

58bu Botan, Shusui
58bu Botan, Shusui

 

53bu Botan, Shusui
53bu Botan, Shusui

 

48bu Botan, Hikarimuji
48bu Botan, Hikarimuji

 

43bu Botan, Bekko
43bu Botan, Bekko

 

38bu Botan, Hikariutsuri
38bu Botan, Hikariutsuri

 

33bu Botan, Hikariutsuri
33bu Botan, Hikariutsuri

 

23bu Botan, Hikariutsuri
23bu Botan, Hikariutsuri

 

18bu Botan, Shusui
18bu Botan, Shusui

 

15bu Botan, Asagi
15bu Botan, Asagi

 

12bu Botan, Mujimono
12bu Botan, Mujimono

 

33bu Botan, Hikariutsuri
33bu Botan, Hikariutsuri

Source: Mark Gardner, Nishikigoi Life

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon
zalo