Kết quả giải thưởng Botan Prize trong cuộc thi cá Koi All Japan Young Koi Show 2017
21/03/2017

Kết quả giải thưởng Botan Prize trong cuộc thi cá Koi All Japan Young Koi Show 2017

Kết quả giải thưởng Botan Prize trong cuộc thi cá Koi All Japan Young Koi Show 2017

Giải thưởng Botan Prize dành cho những chú cá Koi đẹp nhất trong các dòng Hi Utsuri/Ki Utsuri, Shusui, Asagi, Bekko, Hikariutsuri, Hikarimuji và Muji Mono variety classes trong cuộc thi All Japan Young Koi Show kì này. Luna Koi sẽ cập nhật sớm nhất các tin tức về giải đấu All Japan Young Koi Show trong thời gian sắp tới.

Best in Botan, Shusui, 63bu
Best in Botan,
Shusui,
63bu

58bu Botan, Shusui
58bu Botan, Shusui

53bu Botan, Shusui
53bu Botan, Shusui

48bu Botan, Hikarimuji
48bu Botan, Hikarimuji

43bu Botan, Bekko
43bu Botan, Bekko

38bu Botan, Hikariutsuri
38bu Botan, Hikariutsuri

33bu Botan, Hikariutsuri
33bu Botan, Hikariutsuri

23bu Botan, Hikariutsuri
23bu Botan, Hikariutsuri

18bu Botan, Shusui
18bu Botan, Shusui

15bu Botan, Asagi
15bu Botan, Asagi

12bu Botan, Mujimono
12bu Botan, Mujimono

33bu Botan, Hikariutsuri
33bu Botan, Hikariutsuri

 

Source: Mark Gardner, Nishikigoi Life

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo