Koi Show tại Nhật.
23/03/2016

Koi Show tại Nhật.

Koi show lâu đời và có Uy tín nhất Nhật Bản là Tokyo koi show.

Với lượng cá tham dự đông nhất và tiêu chí chấm giải công khai, Koi show dã nhận được sự hưởng ứng tham gia từ nhiều breeder trên khắp nước Nhật và quốc tế.

NĂM 2014

Gigantic Champion 2014
90Bu Kohaku
Mr. Hiroyuki Sugioka
Sakai Fish Farm
Best in Variety

 

 

Mature Campion 2014
70Bu Taisho Sanshoku
Mr. Ryuhei Okada
Sakai Fish Farm

koi show Nhat Ban

Male Mature Champion 2014
70Bu Kohaku
Mr. Kanji Yagura
Sakai Fish Farm

Koi Show Nhat Ban

Adult Champion 2014
55Bu Taisho Sanshoku
Mr. Ryuhei Okada
Sakai Fish Farm
Koi SHow Nhat Ban
 
Young Champion 2014
40Bu Goshiki
Mr. Ryuhei Okada
Kanno Koi Farm
Koi Show Nhat Ban
 
80Bu Male Kokugyo Prize 2014
80Bu Male Kohaku
Mr. Hartono Suekwanto (Indonesia)
Horikoshi Koi Farm
Handled by Samurai Koi Centre
 
70Bu Kokugyo Prize 2014
70Bu Kohaku
Mr. Khoo Kok Aun (Malaysia)
Dainichi Koi Farm
Handled By Yamakoshi Mura Sdn Bhd
85Bu Male Kokugyo Prize 2014
85Bu Male Showa Sanshoku
Mr. Hartono Suekwanto (Indonesia)
Koi Doraku
Handled by Samurai Koi Centre
 
NĂM 2013
 
Superior Champion 2013
80Bu Taisho Sanshoku
Mr. Ng Chee Kian (Singapore)
Sakai Fish Farm

Best in Variety (Taisho Sanshoku)

Agency: Diamond Koi Farm

Koi Show Tai Nhat

Male Superior Champion 2013
85bu Showa Sanshoku
Mr. Hartono Sukwanto (Indonesia)
Koi Doraku
Agency: Samurai Koi Centre
Koi Show Nhat Ban
Mature Champion 2013
70Bu Kohaku
Mr. Didi Wikara (Indonesia)
Hoshikin Koi Farm
Agency: Samurai Koi Centre
Koi Show Nhat Ban
 
NĂM 2012
 
Grand Champion 2012
85Bu Showa Sanshoku
Mr. Jitsuo Takagi (Japan)
Dainichi Koi Farm
Best in Variety
Superior Champion 2012
80Bu Showa Sanshoku
Mr. Felix Denanta (Indonesia)
Dainichi Koi Farm
Agency: Samurai Koi Centre
Male Superior Champion 2012
90Bu Kohaku
Mr. Felix Denanta (Indonesia)
Takachio Koi Farm
Agency: Samurai Koi Centre
Mature Champion 2012
65Bu Taisho Sanshoku
Mr. Seiji Komatsu (Japan)
Sakai Fish Farm
Male Mature Champion 2012
70Bu Kohaku
Mr. Kanji Yagura (Japan)
Sakai Fish Farm
Young Champion 2012
40Bu Taisho Sanshoku
Mr. Takashi Fujimoto (Japan)
Koiwa Koi Farm
Baby Champion 2012
20Bu Taisho Sanshoku
Mr. CC Mah (Malaysia)
Sakai Fish Farm
 
NĂM 2011
 
Gigantic Champion 2011
90Bu Kohaku
Mr. DKC (Belgium)
Nogami Koi Farm
Superior Champion / Best in Variety 2011
80Bu Showa Sanshoku
Mr. Jitsuo Takagi (Japan)
Dainichi Koi Farm
Adult Champion 2011
55Bu Taisho Sanshoku
Mr. Masaru Hishida (Japan)
Oya Fish Farm
Young Champion 2011
40Bu Taisho Sankshoku
Mr. Edy Yonathan (Indonesia)
Sakai Fish Farm
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo