Quy định đặt cá

Mã sản phẩm: 

0₫

Quy định đặt cá ***Khi đặt cá khách phải trả 100 % tiền cá. ***Thời gian gửi cá không quá 7 ngày. *** Khách không được...

Quy định đặt cá

***Khi đặt cá khách phải trả 100 % tiền cá.

***Thời gian gửi cá không quá 7 ngày.

*** Khách không được đổi cá sau khi đã trả tiền.

*** Nếu khách giảm số lượng trả lại Luna Koi không hoàn tiền.

*** Nếu không lấy cá , Luna koi không hoàn tiền.

*** Qua 7 ngày khách không đến lấy cá Luna koi vẫn giữ cá cho khách, nhưng nếu cá chết Luna koi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

 

Sản phẩm liên quan