Men vi sinh đường ruột cho cá Koi RADOT

Mã sản phẩm: 

200.000₫

Chuyên gia chăm sóc cá khi ăn không tiêu, bị sình bụng, đi phân nổi, phân lỏng, phân trắng... hướng dẫn sử dụng trên bao bì. luôn...

Chuyên gia chăm sóc cá khi ăn không tiêu, bị sình bụng, đi phân nổi, phân lỏng, phân trắng...

hướng dẫn sử dụng trên bao bì.

luôn dùng sau khi xổ lãi hoặc cá bị đói lâu, sau đợt bệnh. Giúp cá ăn tiêu hoá tốt, tránh bệnh tiêu hoá về sau.

liên hệ Luna Koi 0839.97.98.99