Máy bơm hồ Koi

Máy bơm periha pb16000

Máy bơm Periha pb16000 có remode điều chỉnh 3 cấp độ giá 1.550.000

1.800.000₫

Máy bơm Periha Pb9000

Bơm Periha pb9000 giá cos remode điều khiển 3 chế độ.

1.650.000₫

Máy bơm Jebao Lp22000

Máy bơm Jebao Lp22000, bơm cao 3m, lưu lượng 22000L/h, dùng điện 220V, xài ống 75...
1.705.000₫

Máy bơm Jebao Lp16000

Máy bơm Jebao Lp16000, bơm cao 2,5m, lưu lượng 16000L/h, dùng điện 220V, xài ống 75...
1.550.000₫

Máy bơm Atman At107S

Máy bơm Atman At107S 85W, bơm cao 5m, lưu lượng 5000-7000L/h, dùng điện 220V, xài ống...
770.000₫

Máy bơm Atman At106S

Máy bơm Atman At106S 85 W, bơm cao 4m, lưu lượng 5000-6000L/h, dùng...
660.000₫

Máy bơm Atman At105S

Máy bơm Atman At105S 60 W, bơm cao 3m, lưu lượng 3000-4000L/h, dùng...
470.000₫

Máy bơm Jebao Lp55000

Máy bơm Jebao Lp55000, bơm cao 5,2m, lưu lượng 55000L/h, dùng điện 220V, xài...
2.850.000₫

Máy bơm Jebao Lp45000

Máy bơm Jebao Lp45000, bơm cao 4,5m, lưu lượng 45000L/h, dùng điện 220V, xài...
2.600.000₫

Máy bơm Jebao Lp35000

Máy bơm Jebao Lp35000, bơm cao 4m, lưu lượng 35000L/h, dùng điện 220V, xài...
2.400.000₫

Máy bơm Jebao Lp 26000

Máy bơm Jebao Lp26000, bơm cao 4m, lưu lượng 26000L/h, dùng điện 220V, xài...
2.050.000₫

Máy bơm Jebao Cm20000

Máy bơm Jebao Cm20000 200W, bơm cao 7m, lưu lượng 20000L/h, dùng điện 220V,...
2.150.000₫

Máy bơm Jebao Cm18000

Máy bơm Jebao Cm18000 170W, bơm cao 6,5m, lưu lượng 18000L/h, dùng điện 220V,...
2.080.000₫

Máy bơm Jebao Cm15000

Máy bơm Jebao Cm15000 135W, bơm cao 6m, lưu lượng 15000L/h, dùng điện 220V,...
1.975.000₫

Máy bơm Jebao Cm13000

Máy bơm Jebao Cm13000 110W, bơm cao 5,5m, lưu lượng 13000L/h, dùng điện 220V,...
1.870.000₫

Máy bơm Atman Has35

Máy bơm Atman Has35 250W, bơm cao 4,5m, lưu lượng 35000L/h, dùng điện 220V,...
2.300.000₫

Máy bơm Atman Has30

Máy bơm Atman Has30 220W, bơm cao 4m, lưu lượng 30000L/h, dùng điện 220V,...
2.150.000₫

Máy bơm Atman Has25

Máy bơm Atman Has25 150W, bơm cao 3,5m, lưu lượng 25000L/h, dùng điện 220V,...
1.990.000₫

Máy bơm Atman Ha 20

Máy bơm Atman Has20 125W, bơm cao 3m, lưu lượng 20000L/h, dùng điện 220V,...
1.900.000₫

Máy bơm Atman Mp 20000

Máy bơm Atman Mp 20000 320W, bơm cao 7m, lưu lượng 16500L/h, dùng điện...
1.990.000₫

Máy bơm Atman Mp 12000

Máy bơm Atman Mp 12000 110W, bơm cao 4m, lưu lượng 10500L/h, dùng điện...
1.800.000₫

Máy bơm Atman Mp 8500

Máy bơm Atman Mp 8500 155W, bơm cao 6m, lưu lượng 8500L/h, dùng điện...
1.590.000₫

Máy bơm Atman Mp 5500

Máy bơm Atman Mp 5500 60W, bơm cao 3m, lưu lượng 5700L/h, dùng điện 220V ...
1.150.000₫

Máy bơm Periha Pb 25000

Máy bơm Periha * Bơm Periha Thế Hệ Mới Model 2019 ( Có Bảng Điều Khiển...
1.900.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo