Vật liệu lọc

Siêu tấm lọc Vmat Filter

450.000₫

Chổi lọc 120cm

60.000₫

Chổi lọc 100cm

45.000₫

Chổi lọc 80cm

35.000₫

Chổi lọc 60cm

29.000₫

Bio Chip nhập khẩu Đức

600.000₫

Sứ thanh nhỏ

9.000₫

Sứ thanh lớn

25.000₫

Gốm Nhật Crystal Bio

60.000₫

Sứ lọc dạng viên

80.000₫

Hạt Kaldness Micro

99.000₫